Mukti Moksha | GOLDEN AGE Estonia

Sündmus

Mukti Moksha

Käesoleva aasta juunist on eurooplastel võimalik liituda Sri Bhagavani Mukti ja Moksha tundidega. Erakordne võimalus! Need on kursused, mille käigus Sri Bhagavan kohtub isiklikult liitujatega üks kord kuus ja edastab kõrgemaid õpetusi. See on kursus neile, kes suhtuvad tõsiselt oma vaimsesse kasvu ja soovivad valgustuda. Sri Bhagavan töötab meiega personaalselt.

Järgmised 21 valgustumise omadust juhtuvad tõenäoliselt Sinuga siis, kui Sa osaled Sri Bhagavani Mukti Moksha tundides (74000 Deeksha Yajna) ja seega saab Sinust osa 74 000 valgustunud inimesest, kes aitavad muuta maailma.

1. Ei ole kannatusi.
2. Ei ole mineviku projitseerimist tulevikku.
3. Ei ole konflikti.
4. Ei ole võrdlust.
5. Ei ole solvumist.
6. Ei ole laenguid.
7. Ei ole süütunnet.
8. Ei ole hirmu.
9. Ei ole kohtumõistmist.
10. Ei ole sisemist dialoogi.
11. Ei ole mõtte, mõistuse või mina-tundega samastamist.
12. Vaikus.
13. Energia.
14. Tunnistamine.
15. Kohalolek.
16. Reaalsuse kogemine sellisena, nagu see on.
17. Tingimusteta armastus.
18. Piiritu rõõm.
19. Rahu.
20. Olevikus elamine.
21. Kaastunne.

Kursus hakkab toimuma üks kord kuus laupäeval. 30. oktoobril kell 15.00.

Liituda on võimalik aastase tasu alusel – 520 EUR, mis sisaldab kohtumisi juuni 2021 – mai 2022. Kui liituda tundidega aasta sees, siis sama liikmemaks kehtib ikkagi 2022. aasta maini. Samuti lisandub organiseerimise tasu 50 eurot ning soovi korral aastane eestikeelne tõlge 50 eurot.