Isiklik transformatsioon Kuldsel Ajastul | GOLDEN AGE Estonia

Isiklik transformatsioon Kuldsel Ajastul

Kuldne Ajastu Eesti protsessid on loodud selleks, et iga inimene saaks elada rõõmus, õnnes, areneda nii vaimselt kui ka materiaalselt, kogedes sisemist vabadust, sõltumata soost, vanusest, sotsiaalsest või kultuurilisest taustast.

Olla õnnelik, terve, elada külluses ja nautida elu on iga inimese soovid ning nagu ütlevad Golden Age Movementi asutajad ja vaimsed õpetajad Sri Amma ja Sri Bhagavan on igal inimesel nendele ka sünnipärane õigus. Praegu aga näeme maailmas hoopis vastupidist – õnne ja rahulolu asendavad kannatused ja rahulolematus, mis ei sõltu välisest heaolust, näeme terviseprobleeme ja puudust, näeme, et paljud inimesed ei suuda viia oma soove ja eesmärke ellu ning elavad korduvate probleemide suletud ringis. Näeme, et paljud elavad iseenda poolt väljamõeldud piiravate reeglite ja ühiskonnas aktsepteeritud mõttemallide küüsis. Näeme, et inimestel ei ole iseendaga ühendust, paljud elavad kellegi teise elu, on emotsionaalselt kinnised ning surutud. 

Selline emotsionaalne, psüühiline ja füüsiline seisund on lõppenud raudajastu taak, mida inimkond veel kannab, kuid alanud Kuldsel ajastul on avanenud ka uus teadvuse mõõde, mis on avaram ja on oluliselt harmoonilisem. Kogu Universum soodustab praegu meie kui inimolendite järgmist sammu evolutsioonis ja paljud on seda juba astumas.

Kõik probleemid sünnivad mõistuses

“Välismaailm on meie sisemaailma peegeldus”. -Sri AmmaBhagavan

Kõik, mida kogeme elus, on meie endi loodud. Me kujundame seda, mida me väliselt näeme, oma alateadlike mõtetega või nagu ütlevad Sri Amma ning Sri Bhagavan: meid juhivad programmid. 

Meie alateadlikke programme mõjutasid erinevad sündmused alates sellest, mida mõtlesid ja tundsid meie vanemad meie eostamise hetkel kuni galaktikas toimuvani. Alateadvus on meeletusuur kõikide sündmuste, mõtete ja tunnete hoidla, mida me üksikolenditena oleme eales kogenud ning mida on kogenud kogu inimkond. Iga inimese alateadlikus programmis on nii positiivseid aspekte, mis loovad iseenesest elus õitsengut, kui ka negatiivseid, mis kutsuvad esile kannatusi ja probleeme. 

Aastatuhandeid kestnud raudajastul viibis maakera väga madalates sagedustes ning ühtlasi kogu inimsugu. Madalates sagedustes said vaid üksikud indiviidid viibida kõrges teadvuse seisundis, tehes selle jaoks pikaajalisi ja raskeid praktikaid. Kogu ülejäänud inimpere oli täielikult juhitud alateadvuse poolt, mille tuumas oli hirm. See hirm on kujundanud reaalsuse kogu ilu ja valuga, mida oleme kogenud läbi ajaloo ning suuremal määral siiani kogeme. 

Teadvuse taseme tõus on ainus transformatsioon, millel on võime kõik muuta

Oma ajast ees olev Albert Einstein lausus veel eelmisel sajandil: “Ühtegi probleemi ei saa lahendada sellel tasemel, millisel ta tekkis.” Tõde on lihtne: ei ole võimalik lahendada probleeme või väljuda kannatustest, jäädes madalale teadvuse tasemele, mis on neid loonud. Selleks, et indiviidi elus toimuks tagasipöördumatu transformatsioon ning inimkonnas tõeline revolutsioon, on tarvis oluliselt kõrgemat teadvuse seisundit, mis ei ole alateadlike hirmude poolt juhitud. 

Kõikide Kuldne Ajastu Eesti protsesside keskmes on kõrgem energia, mis viib indiviidi järk-järgult püsivasse kõrgemasse teadvuse seisundisse, mille keskmes on rõõm, vabadus ja harmoonia. 

Protsesside käigus toimub:

– ühinemine tõelise Kõrgema Minaga
– vabanemine negatiivsetest alateadlikest programmidest
– teadvuse kasv ja laienemine, teadlikkuse kasv (virgumine)

Mille tulemusel kogeb inimene:

– tingimusteta rõõmu ja sügavat rahulolu
– vähem uitmõtteid ja konfliktset sisemist dialoogi
– loomingulisust
– paremat ühendust iseendaga
– suuremat lähedust suhetes
– teadlikkust oma sisemaailmast
– suuremat selgust, paranenud keskendumisvõimet ja “elu hetkes”
– rohkem energiat, suuremat produktiivsust
– imelisi kokkulangemisi: soovide ning vajaduste iseeneslikku rahuldumist

Registreeru tulevastele sündmustele meie kodulehe kalendris