Müügitingimused | GOLDEN AGE Estonia

Müügitingimused

Ürituste müügikeskkonna kae.ee (edaspidi „Müügikeskkond“) omanik on MTÜ Ühtsuse Keskus, registrikood 80349389, faktiline asukoht Paadi 14a-49, Tallinn, 10151, e-post onenessestonia@gmail.com.

1. Müügilepingu kehtivus, toote- ning hinnainformatsioon

1.1. Müügitingimused kehtivad kae.ee müügikeskkonnas ürituste piletite (edaspidi „Toodete“) ostmisel.

1.2. Müügikeskkonnas müüdavate Toodete hinnad on märgitud Toodete kirjelduses.

1.3. Müügikeskkonnas müüdavate Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4. Müügikeskkonnas müüdavate Toodete hindadel puuduvad täiendavad tasud, kui Toote kirjelduses ei ole märgitud teisiti.

1.5. Teave Toodete kohta on esitatud Müügikeskkonnas vahetult Toodete kirjelduses (kae.ee sündmuste kalendris).

1.6. Müügikeskkonnal on õigus viia sisse müügitingimuste muudatusi. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

2. Tellimuse vormistamine

2.1. Ostu soetamiseks tuleb lisada soovitud Tooted ostukorvi ning suunduda kassase. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning Tooteid ostukorvist eemaldada kuni Toodete eest tasumiseni. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida makseviis (tasumine pangalingi kaudu või kohapeal sularahas).

2.2. Kõiki makseid võetakse vastu eurodes (EUR).

2.3. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Müügikeskkonna arvelduskontole või kohapeal tasumise hetkest alates.

2.4. Kui tellitud Tooteid ei ole võimalik pakkuda seoses ürituse ärajäämise, kohtade lõppemise või muul põhjusel, teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saamisest.

3. Toote kättesaamine ning taganemisõigus

3.1. Pärast tellimuse vormistamist saadab Müügikeskkond Ostja e-posti aadressile arve ning Toote (ürituse) pileti. Piletit on võimalik välja printida ning selle alusel on võimalik pääseda Ostja poolt ostetud üritusele. Pileti saatmisega loetakse Toode kohaletoimetatuks.

3.2. Ostjal puudub müügilepingust taganemise õigus võlaõigusseaduse § 53 lg 4 p 72 kohaselt.

4. Pretensiooni esitamise õigus

4.1. Müügikeskkond vastutab Ostjale müüdud Toote lepingutingimustele mittevastavuse eest, st. korraldatav üritus peab vastama Toote kirjelduses välja toodule. Seoses müüdavate Toodete olemusega, ei vastuta Müügikeskkond Ostja subjektiivse hinnangu või põhjendamatu rahulolematuse eest.

4.2. Ostjal on õigus mittevastavuse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müügikeskkonna poole, saates e-kirja aadressile onenessestonia@gmail.com või helistada telefonil +372 5 100 463.

4.3. Kui Müügikeskkonnas ostetud Tootel ilmnes mittevastavus lepingutingimustele, mille eest vastutab Müügikeskkond, tagastab Müügikeskkond Ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

4.4. Müügikeskkond vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

5. Otseturustus ning isikuandmete töötlemine

5.1. Müügikeskkond kasutab Ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, sünnikuupäev, telefoninumber, aadress, e-posti aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning Toote Ostjale saatmiseks.

5.2. Müügikeskkond saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi, sisestades veebilehel e-posti aadressi ning andnud teada soovist otsepostituse teadete saamiseks.

5.3. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest uudiskirjadest, andes sellest Müügikesskonnale teada e-kirja teel aadressile onenessestonia@gmail.com.

6. Vaidluste lahendamine

6.1. Kui on Müügikeskkonna osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjana aadressile onenessestonia@gmail.com.

6.2. Kui Ostja ja Müügikeskkond ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, siis on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin: https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon
Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ning Müügikeskkonna vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

6.3. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.