Otseülekanne Indiast: meie kui inimkonna probleemid hävivad tõe valguses | GOLDEN AGE Estonia

Otseülekanne Indiast: meie kui inimkonna probleemid hävivad tõe valguses

Oneness University ja Golden Age Movementi asutajad ja valgustunud õpetajad Sri Amma ja Bhagavan on initsieerinud Euroopa jaoks otseülekandena Indiast antud protsessi selleks, et igas riigis virguks teatud arv inimesi. See on vajalik suureks nihkeks kollektiivses alateadvuses, et mõne aja pärast saaks virgumine ehk teadvuse laienemine toimuda kõikide inimestega automaatselt ning inimkond jõuaks evolutsiooni järgmisesse etappi – see on üleminek Kuldsesse Ajastusse. Kuldne Ajastu ei saa olema võimalik, kui inimesed jäävad samadele madalatele sagedustele, milles seni on viibinud.

Ühiskond, milles elame praegu, on nagu tiksuv pomm. Inimene vaikselt hävitab iseennast. Sri Bhagavan kõneleb oma õpetustes sellest, et inimene ei ole aastatuhandede jooksul muutunud. Mõistus on jäänud samaks, ego on jäänud samaks. Olles kõik üks elusorganism, mõjutab igaühe teadvuse seisund kogu maailma. Vihkamine, solvumine ja agressioon perekondades või väikestes kollektiivides peegelduvad riikidevaheliste sõdadena, näljana, looduskatastroofidena. Inimego äärmuslik enesekesksus hävitab elu maakeral.

Ühiskonnad on näinud ülestõuse ja revolutsioone, mis on andnud ajutisi tulemusi paremuse suunas, kuid laias plaanis ei ole planeedil suurt muutust toimunud. Suur muutus saab olema võimalik vaid siis, kui inimolend astub oma evolutsioonis järgmise sammu ning see on samm teadvuses.

Vaimne ja materiaalne maailm on nagu medali kaks poolt. Absoluutselt kõik, mis välismaailmas toimub, sünnib teadvuses. Meie mõtted loovad meie reaalsust. Sri Bhagavan ütleb, et kollektiivne teadvus on reostatud mõtetega, mis tekivad aastatuhandete vältel ellujäämiseks mõeldud emotsioonide najal, mille aluses on hirm. Hirm kellestki maha jääda tekitab kadedust ja konkurentsi, hirm jääda kellestki või millestki ilma tekitab kiindumuse, meie ülbuse tuumaks on hirm olla tõrjutud… Hirm on loonud meie praeguse tsivilisatsiooni kõikide oma rõõmude ja probleemidega, kuid see ei saa edasiviiva jõuna püsida.

Kui varasem planeedi sagedus pani meid elama pidevas hirmus, siis praegu on maakera vibratsioonid kõrgemad kui eales varem. Kogu Universum valmistab meid ette uueks etapiks, mil vanade seaduste järgi elamine saab olema võimatu. Hirm vahetab oma koha välja armastusele, ning see ei ole maine kahe inimese vaheline armastus, vaid energia, kõrgem sagedus, milles viibimine hakkab looma uut reaalsust, milles pole praegu enamiku jaoks loomuliku elu osana paistvaid kannatusi haiguste, rahapuuduse, õnnetuste ja konfliktide näol.

Universum soosib neid, kes ei osuta vastupanu arengule heaolu suunas. Selleks, et olla muutuval ajal terve, edukas ja õnnelik, tuleb tõsta oma teadvuse taset. See, mida sai varem saavutada tugev indiviid, saab nüüd saavutada ladus koostöö. Maailm toetab neid, kes aitavad teisi. Kuid peamine, mida tuleb üleminekuperioodil teadvustada, on see, et iga inimene on oma elu looja ja selle eest vastutav. See teadvustamine ei seisne pelgalt mõistuse tasemel lahtiseletamises, vaid oma ego nägemises. Praegu oleme oma ego poolt juhitud, kuid uuel ajastul tuleb meil egost kõrgemale astuda. Veel eelmisel sajandil laulis Michael Jackson oma laulus “Mirror”:

“I’m starting with the man in the mirror
I’m asking him to change his ways
And no message could have been any clearer
If you want to make the world a better place
Take a look at yourself, and then make a change”

“Ma alustan inimesest, kes vaatab peeglist vastu
Ma palun tal muuta oma kombeid
Ükski sõnum ei saaks olla selgem
Kui sa tahad, et maailm oleks parem paik
Näe ja muuda iseennast”

Sri Bhagavan ütleb, et inimene ei näe, milliseid kannatusi ta loob iseenda ja teiste jaoks. Kõik me oleme tulnud ajastust, mida veedades nimetatakse Kali Yuga või raudajastuks. Raudajastu käigus oli inimene samastunud oma keha ning mõistusega ja elas illusioonis, et ta on kõikidest ja kõigest eraldatud. See oli ajastu, mil inimene oli ka kõige kaugemal oma Kõrgemast Minast, mil vaimne kasv nõudis suuri jõupingutusi ja oli kättesaadav vaid üksikutele.

Tänapäeval see, mida vaimses terminoloogias nimetatakse “virgumiseks”, on kerge ja kättesaadav igale inimesele, kes soovib koos Universumiga kasvada. “Õnne teekond” on protsess, mis tõstab osalejate teadvuse taset ja virgumine toimub. See, nagu nimigi viitab, “unest ärkamine” on astumine oma teadvuses kõrgemale tasemele, mis võimaldab egoga samastumise asemel hakata seda nägema. Nägema, kuidas me loome oma elu kõikide kannatustega, nägema probleemide algpõhjuseid. Virgumine automaatselt ei vabasta meid mõistusest ja egost, nagu ekslikult arvatakse, vaid annab meile kõrgema sisemise teadlikkuse, valmiduse vaadata üha sügavamale enda sisse ja saada ühendus oma Kõrgema Minaga.

Iidsed vaimsed kirjutised räägivad ka sellest, et kõik negatiivsed laengud hävivad tõe valguses. Ka selle õpetuse rakendamiseks ei piisa selle üle mõtisklemisest. Mittevirgunud seisundis on väga raske märgata ja jääda destruktiivsete mõtete ning neid tekitavate emotsionaalsete laengutega. See-eest on virgununa väga kerge näha ego hävitavat toimet ja selles tõe või teadvuse valguses need mustrid lahustuvad. Vabanemine ego haardest toimub järk-järgult. Sri Bhagavan ütleb, et virgumine on teekond, mitte lõppjaam.

Väljavõte Sri Bhagavani õpetustest:
“Kui me teadvustame seda, mis toimub meie sees, siis see, mida me teadvustame, läbib transformatsiooni. Kui me teadvustame seda, mis toimub meie sees, siis me muutume, ning kui me muutume, siis maailm muutub. Ainult meie sees on lüliti, mis muudab maailma. Me ei pea kellegi teise peale lootma peale iseenda. Igaüks mõjutab seda, mis maailmas toimub.”