Sri Bhagavan: Sa ei ole see, kelleks sa ennast pead. Vaata enda sisse. | GOLDEN AGE Estonia

Sri Bhagavan: Sa ei ole see, kelleks sa ennast pead. Vaata enda sisse.

 Mukti või virgumine.

Sri Bhagavan: Me oleme rääkinud virgumisest pikemat aega ja rohkem aastast 2012, mil paljud virgusid. Indias me kutsume seda protsessi muktiks. Väljaspool Indiat me kutsume seda “Virgumise teekonnaks”. Ei ole mitte mingit vahet. Paljud said 2012. aastal muktit või virgumist.

Te peate mõistma, et inimestel on erinev tase kasvus. Need kasvu tasemed sõltuvad individuaalsetest alateadlikest programmidest, mis tekkisid eostamise hetkel, emaüsas olles, sündides, 6 tunni jooksul pärast sündi ja nii edasi. Inimesed on erinevad. Mõned on oma kasvus esimesel tasemel, mõned teisel, kolmandal või kümnendal. Mõned on n-ö keskkoolis ja mõned on juba vilistlased. Te saate viibida erinevatel tasemetel. Inimesed ei ole samasugused. Seetõttu peame ka rääkima erinevalt erinevatele inimestele.

Osadele meeldib lihtsalt laulda ja õnnest tantsida. Nad ei taha ennast kurnata ghana või teadmistega. Nad ei taha pingestada aju. Nemad kasvavad samamoodi. Samas on inimesi, kes ei taha võtta osa rituaalidest. Nad eelistavad õpetusi ja sisevaatlust. Mõned tahavad nii ühte kui teist: nii rituaale kui ka õpetusi. Seetõttu me ütleme, et inimesi võib jagada 25-ks tüübiks. Buddha nägi kõike kui virgumise protsessi.

Me peame rääkima erinevaid asju erinevatele inimestele. Kui me algul rääkisime muktist või virgumisest, siis inimesi see ei huvitanud. Neid huvitas rohkem see, kuidas lahendada nende probleeme, kuidas olla edukas jne. Mukti neid ei huvitanud. Väga vähe inimesi osales kursusel, milles anti virgumist. Ning paljud, kes osalesid, ei olnud üldse teadlikud iseendast. Nad olid end täis toppinud igasuguseid vaimseid teadmisi, et nad on Atmanid või muudmoodi erilised inimesed. Nad ei saanud aru, kui me ütlesime, et nende sees ei ole muud kui prügi. Praegu te kindlasti ei ole Atmanid. Sellistel inimestel, kes seda väidavad, ei ole eneseteadlikkust.

Mõned jällegi aktsepteerisid, et nende sees on lihtsalt hunnik prügi, kuid nad ei soovinud sellele prügile peale vaadata. Nad lihtsalt ütlesid, et nad on nõus prügiga, kuid nad ei näinud seda endas.

Kes sa oled?

Kes sa oled? Sa oled ühtne tugeva minaga. Egoga, mis on meeletult enesekeskne. Sinu käitumises ei ole miskit, mis ei oleks enesekeskne. Seda tuleb näha oma sõnades, mõtetes ja tegudes. Mina ja mõistus on täis ellujäämisinstinkte. Meie vanemad, ühiskond, koolid ja raamatud vaid õpetavad meile ellujäämist. Kõik, mida me siiani oleme teinud, on olnud lihtsalt selleks, et ellu jääda. Ka hea inimene olemine on enesekeskne. Sa ei ole mukta (valgustunud). Ainult mukta saab käituda mitte enesekeskselt. Sa tead üksnes hirmu, muretsemist, võrdlust, viha ja solvumist. Võib-olla oled sa lugenud palju raamatuid, mis andsid sulle valeteadmisi. Kui keegi ütleb ütleb raamatus, et ta on Atman, siis see on nende tõde. Sinu jaoks “Mina olen Atman” ei tähenda mitte midagi. Sa lugesid midagi nende seisundite kohta ja nüüd ihkad neid.

Seega sa ei ole see, kelleks sa ennast pead. Vaata enda sisse. Sinu sees on palju valu. Elu on mõttetu. Puuduvad selged eesmärgid ja visioon. Kuidagimoodi sa veedad oma päevi. Põgened enda eest pidevalt, leides ettekäändeks mingisuguse vastutuse. Siis käid mööda õpetajaid, vaatad filme või teed muud moodi oma elu põnevaks.

Me püüame muuta teid teadlikuks nendest mõistuse mängudest ja psühholoogilistest vajadustest, mis on aastatuhandeid vanad. Me õpetame enda üle mitte kohut mõistma, vaid nägema ausalt seda prügi, mis on sinu sees. Pole tarvis selle üle kohut mõista. Selle asemel tasub lihtsalt muutuda teadlikuks. Suurem osa siiani magavad. Isegi ei tea, et nendes on olemas mina-tunne – nii kaugenenud on nad eneseteadlikkusest.

Suurem osa ei teadvusta oma mõistust üldse.

Suurem osa ei teadvusta oma mõistust üldse. Sa näed tüdrukut ja ütled talle, et armastad teda. Sa ei näe, et sa tegelikult armastad teda enesekeskselt. Kui sa ütled, et sa armastad, siis tegelikult on seal vaid omakasu. Tegelikkuses on sees vaid enesekesksus. Sa hoolid üksnes enda ellujäämisest.

Virgudes muutud sa teadlikuks. Sa hakkad nägema, et sa koged kadedust, viha. Neid asju hakkad sa nägema justkui live-is, andmata neile hinnanguid. Sa hakkad nägema, et sinu sees töötab mõistus. Sama mõistus, mis oli sinu esivanematel. Mõistus, mis on iidne. Ainult keha muutub, kuid naudingud, kadedus, hirmud on kõik samad. Sama mõistus, milles on samad asjad. Kapp on alati sama. See, mida sa selles hoiad, on natuke erinev. Kõikide sees on sama hirm, sama võrdlus, kadedus – kõik on sama. Hakka seda nägema, andmata sellele hinnanguid (et üks asi on hea ning teine halb). Vaata oma sisemaailmale otsa nagu sa vaataksid päikesetõusu.