Kohtumine iseendaga | GOLDEN AGE Estonia

Kohtumine iseendaga

Miks on oluline kohtuda iseendaga? Seepärast, et kuigi see võib kõlada loomuliku osana elust, me seda siiski ei tee.

Tänapäeva maailma kiire tempo on paigutanud suuremat osa inimestest olukorda, kus nad on sunnitud vahetpidamata erinevaid väliseid rolle täitma: olema töötaja või tööandja, juht või alluv, ema või isa oma lapsele, mees või naine, laps oma vanematele jpm. Kõikide nende rollidega kaasnevad üldlevinud ja ka isiklikud arusaamad sellest, mida tähendab ühte või teist rolli hästi ning edukalt täita. Samuti on ka teatud sotsiaalne surve olla kogukonnas “mingisugune”.

Kas nende rollide täitmise keskel suudad Sa siiani tunnetada seda, kes Sina tegelikult oled? On Sul side oma siiraste soovide, unistuste, tunnete ja vajadustega? Sest kuigi räägitakse üha rohkem vaimsest tervisest, ei ole paljud enda isiklikus elus avastanud terviklikku lähenemist iseenda vajadustele. Me nopime ühiskonnast erinevaid arusaamu, šabloone ja tihti peame teiste soove enda omadeks, sest puudub täielik selgus ja kindlus selles, kes oled Sina ja mida Sina elus soovid.

Siin tuleb appi üks erilisemaid ja põnevamaid programme, mis meil Kuldne Ajastu Eesti keskuses on – “Kohtumine iseendaga”. Sellel unikaalsel 3 tundi kestval programmil on tõepoolest elumuutev efekt. Eriti siis, kui tunned, et oled võib-olla natukene eksinud või koged tihti oma igapäevaelus stressi, pinget.

See juhendatud meditatsiooni vormis programm on võimalus laskuda vaikusesse ja kohtuda oma tõelise minaga, näha oma elu ausalt, vabaneda tohutust emotsionaalsest koormast, avastada inspiratsiooni iseendas, jõuda loominguliste lahendusteni oma elus ning elada selguses ja turvatundega tuleviku suhtes.

Muuda oma saatuse käekäiku! Hakka taas usaldama elu, iseennast ja inimesi enda ümber! Loo katkematu side vankumatu rahu, igavese innustuse ning piiritute võimaluste allikaga iseendas!

Programmi viib läbi Kuldne Ajastu Eesti vanemtreener Mari Semakin, olles läbinud põhjalikku õppe Ühtsuse Ülikoolis (Oneness University). Programm on turvaline, puuduvad vanuselised piirangud. Meie juurde on võimalik pääseda ka ratastoolis.

Registreeruda järgmisele üritusele saad meie kodulehe kalendris.